مدیر فروش شهر همدان:

خانم امینی ۰۹۱۹۶۲۳۵۸۲۰

مدیر فروش شعبه استان مرکزی:

خانم محمود نژاد ۰۹۱۳۸۹۵۷۶۰۰

شماره تماس شعبه اصلی گروه صنعتی یزد وین واقع در شهر یزد:

۰۹۱۶۲۵۱۸۸۰۳۰۹۱۳۸۵۹۷۶۰۰


آدرس یزد:

یزد بلوار جهاد،مجتمع تجاری اداری سپهر، طبقه دوم واحد ۲۰۸

تماس با کارشناس فروش یزدوین